2% z dane - Framedic .

MUDr. Petra Itze, ambulancia pre všeobecnho lekára pre dopelých
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

2% z dane

Vážení pacienti.

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania 2% podielu z Vašich daní za uplynulý rok prostredníctvom nadácie LEKÁR. Prispejete tým na zmodernizovanie našej ambulancie.

Postup pri poukazovaní dane:

A)  FYZICKÁ OSOBA - ZAMESTNANEC -  zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov spracováva Váš zamestnávateľ.
1) Požiadajte  zamestnávateľa, aby Vám:
a) vyplnil do Vášho Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%) udaje o prijímateľovi nasledovne: IČO: 31808913, právna forma: Občianske združenie, názov: Nadácia Lekár, Sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.

Obe tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa miesta bydliska do 30.4. a ich fotokópiu, alebo scan, potom doručiť do našej ambulancie, kde ešte podpíšete tlačivo Informácia o poukázaní % podielu zaplatenej dane (potrebné pre našu ambulanciu pre uplatnenie dane cez nadáciu Lekár). Alebo môžete scany všetkých troch tlačív zaslať na náš e-mail, tlačivá si môžete stiahnuť aj z našej stránky (viď nižšie).

B) FYZICKÁ OSOBA - daňové priznanie si daňovník podáva  sám.
1) Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (2%), ktoré je súčasťou daňového priznania právnických aj fyzických osôb. Údaje o prijímateľovi:
IČO: 31808913, právna forma: Občianske združenie, názov: Nadácia Lekár, Sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.
2) Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Tlačivá je potrebné doručiť ako v bode A).

C) PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMY)
Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného príjímateľa je 8€. V daňovom priznaní v časti IV sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje sú:
IČO: 31808913, právna forma: Občianske združenie, názov: Nadácia Lekár, Sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.
Tlačivá je potrebné doručiť ako v bode A).

Ďakujeme, že nás podporujete :-)
Kontakty .
tel:         +421 950 404 796
e-mail:  framedic.ambulancia@gmail.com
Adresa .
FRAMEDIC, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Návrat na obsah