Cenník - Framedic .

Oficiálna stránka všeobecnej ambulancie pre dopelých Framedic .
Desktop podklad biely
Prejsť na obsah

Cenník

Naše služby

Vyšetrenie
Cena v €
A.
Lekárske prehliadky a posudky

A01
Na vedenie motorového vozidla a malého plavidla (bez odberov)
30€
A02
Pre držanie a nosenie strelnej zbrane, streliva
50€
A03
Vyšetrenie pre let lietadlom, potvrdenie
10€
A04
Vyšetrenie pred prácou, štúdiom, pobytom v zahraničí (bez odberov, bez očkovaní)
40€
A05
Posúdenie zdravotnej spôsobislosti na šport
30€
A06
Extrémne športy - pilotný, potápačeký preukaz, skok padákom (vyšetruje športový lekár)
-
B.
Výkony pre zamestnávateľa a posudzovanie spôsobilosti na prácu, štúdium(na základe platných právnych noriem)

B01
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa (bez odberov)
30€
B02
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov SBS (bez odberov)
30€
B03
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu, športového preukazu
15€
B04
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na VŠ
5€
B05
Laboratórne odbery v zmysle zákona 355/2007 Z.z. pre posúdenie pracovnej spôsobilosti na požadovanú prácu
10€
C.
Výkony na žiadosť pacienta, alebo iného subjektu

C01
TK vyšetrenie tlakovým holterom (24 hod. monitoring + vyhodnotenie) , pre pacientov Dôvera a Union
25€
C02
ABI vyšetrenie cievneho systému
15€
C03
EKG vyšetrenie s popisom
15€
C04
CRP,  Hemoglobín - diagnostické prístrojové vyšetrenie
10€
C05
FOB test - vyšetrenie skrytého krvácania v stolici
12€
C06
Vyšetrenie cudzinca na vlastnú žiadosť
40€
C07
Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zdravotnou poisťovňou (ZP)
10€
C08
Interné predopračné vyšetrenie pred chirurgickým zákrokom (UPT, plastika) nehradené ZP - bez odberov
35€
C09
Vyšetrenie pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta
30€
C10
Doporučené, doplnkové, laboratórne vyšetrenie k zákonnej preventívnej prehliadke nehradené ZP pri PP
30€
D.
Administratívne výkony

D01
Vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť FO a PO
10€
D02
Výpis zo zdravotnej dokumentácie
5,90€
D03
Vystavenie PN pre poistenca EÚ
5€
D04
Vystavenie posudku pre potreby súdu, obč.-právne, trest.-právne a správne konanie na žiadosť FO a PO
30€
D05
Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne a iné účely
10€
D06
Kopírovanie lekárskych nálezov na vlastnú žiadosť - cena za 1 stranu A4
0,20€
D07
Vystavenie duplikátu tlačiava pri strate, znehodnotení (žiadanka, recept, vým. lístok, lek.nález,...)
2€
E.
Výkony pre komerčné poisťovne

E01
Správa, výpis, bodové ohodnotenie zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely
30€
F.
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie

F01
Dar na prístrojové a technické vybavenie ambulancie

Kontakty .
email:  framedic.ambulancia@gmail.com
tel:       +421 2 4827 9493
Adresa .
Framedic, s.r.o.
Ružinovská 10
820 07 Bratislava
IČO: 44469501
Pre zaneprázdnenosť preferujeme emailovú komunikáciu.
Počas dovolenky emailovú komunikáciu nevybavujeme.
Info .
Website design by Dalibor Itze .
Návrat na obsah